Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Τι συμβαίνει με τα σκουπίδια στην Αττική (καταγραφή – εκτίμηση)

Θωμάς του Εμμανουήλ  Μπιζάς .


Πηγή:  anntilogos.blogspot.gr


Μετά την πραγματοποίηση της ημερίδας για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική που συνδιοργανώθηκε από την ΠΕΔΑ και τον ΕΔΣΝΑ, πιστεύω πως είναι χρήσιμο  να δούμε  την κατάσταση που υπάρχει στο ζήτημα των μεγάλων έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική ,  «ερμηνεύοντας»  ταυτόχρονα  και τις ανακοινώσεις  που έγιναν στην ημερίδα  από τον  αν. Υπουργό κ. Φάμελλο , όσο και τον κ. Σταύρου Ιατρού εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ.
Ο κ. Φάμελλος  μιλώντας  για το θέμα των μεγάλων έργων στην Αττική είπε  :   «για να προχωρήσουν άμεσα οι περιβαλλοντικές επενδύσεις στην Αττική, από όπου θα κριθεί και ο περιβαλλοντικός στόχος της χώρας,  προετοιμάζουμε   σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας κ. Αλ. Χαρίτση την εκχώρηση των πρώτων 150 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια, δηλαδή στο ΠΕΠ Αττικής, για την υλοποίηση των Μονάδων με ωριμότητα».

Από την πλευρά του ΕΔΣΝΑ,  ο κ. Ιατρού  στην ενημέρωση που έκανε  του για τους «μεσοπρόθεσμους»  στόχους του ΕΔΣΝΑ είπε , πως  ο στόχος είναι να γίνουν 2 ΧΥΤΥ  (ένας στην δυτική Αττική και ένας στην Ανατολική Αττική) συνολικής δυναμικότητας 400.000 τόνων τον χρόνο.
Για τις μονάδες επεξεργασίας (ΜΕΑ) , ο κ. Ιατρού είπε,  πως μεσοπρόθεσμα  θα γίνουν δυο νέες  ΜΕΑ (μια στο Γραμματικό και μία στο Σχιστό) , ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η δυναμικότητα του ΕΜΑΚ.
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα πως έχει η κατάσταση και για τις ΜΕΑ και για τους ΧΥΤΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ t/y
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΜΑΚ
350.000 +100.00Ο ΒΑΑ
ΝΑΙ (υπάρχουσα μονάδα)
ήδη  κατασκευασμένη – επεκτείνεται
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
60.000
ΝΑΙ (υπάρχουσα χωροθέτηση)
ΑΓΝΩΣΤΟ
ΕΛΑΙΩΝΑ
140.000  (θεωρητικά)
ΟΧΙ
0%
ΓΟΥΔΗ
140.000  (θεωρητικά)
ΟΧΙ
0%
ΣΧΙΣΤΟΥ
180.000
ΝΑΙ (υπάρχουσα μονάδα)
0%
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
150.000
ΟΧΙ
0%

Τι προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα;

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής


Η αρχές διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους σήμερα, καθορίζονται από το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Η διαχείριση των απορριμμάτων όμως έχει καθοριστεί ως αρμοδιότητα των Δήμων, εδώ και αρκετά χρόνια:

Στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων     Ν. 3463/2006       αναφέρεται ότι:
Αρμοδιότητα του Δήμου είναι η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.

Στο Πρόγραμμα Καλλικράτης        Ν. 3852/2010      αναφέρεται:
Αρμοδιότητα του Δήμου είναι η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης.

Τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους σήμερα είναι;

 1. Απουσία πρακτικών πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης,  ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
 2. Απουσία ουσιαστικής δημόσιας και κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου. 
 3. Απουσία ελέγχου επιμόλυνσης των ΑΣΑ από επικίνδυνα απόβλητα.
 4. Οι Δήμοι περιορίζονται στη συλλογή και μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινοι κάδοι) στις εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ Φυλή) και των περιεχομένων των μπλε κάδων σε κάποιο ΚΔΑΥ. 

Έτσι καταλήγουμε τελικά στην ύπαρξη κεντρικών χώρων ταφής ΧΥΤΑ και μεγάλων και σύνθετων εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων, που σκοπό έχουν την ενεργειακή αξιοποίηση και την καύση. (π.χ. Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης).

Το Δίκτυο Πολιτών, υποστηρίζει την αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων με δημόσιο χαρακτήρα και κοινωνική συμμετοχή.

Η αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων όμως, σε αντίθεση με όσα ισχύουν σήμερα,  στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές. Την αρχή της εγγύτητας και την αρχή της μικρής κλίμακας.
Αυτές μεταφέρουν το κύριο πεδίο διαχείρισης των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ενός τοπικού σχεδίου, που θα είναι οικονομικό, θα έχει κύριο στόχο την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών και θα είναι φιλικό για το περιβάλλον.
Και αυτό γιατί:

 • Με τη διαλογή στην πηγή, μειώνεται δραστικά η ποσότητα των απορριμμάτων που έχουν ανάγκη επεξεργασίας ή ταφής.
 • Μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης τα τελικά υπολείμματα που θα διατεθούν είναι ελάχιστα, ενώ τείνουν να αποτελούνται από αδρανή υλικά.
 • Χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας, ήπιας επεξεργασίας και χαμηλού κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι εύκολα διαχειρίσιμες από τους Δήμους και φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας   και
 • Αποφέρουν οικονομικά οφέλη στον Δήμο και κατά συνέπεια στους πολίτες.


Το Δίκτυο Πολιτών στο πρόγραμμα του, συγκεκριμένα αναφέρει:

 • Διαχείριση απορριμμάτων φιλική προς το περιβάλλον 
 • Υπηρεσίες καθαριότητας, διαχείρισης και ανακύκλωσης με δημόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα, που βασίζεται σε δημόσιους πόρους. 
 • Όχι στην ιδιωτικοποίηση είτε την έμμεση παραχώρηση τους στα επιχειρηματικά συμφέροντα.
 • Υποχρεωτικές ανταποδοτικές εισφορές και τέλη παραγωγών απορριμμάτων.
 • Εφαρμογή πολιτικής με άξονες τη μείωση, τον διαχωρισμό στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. 
 • Κομποστοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων.(κλαδέματα, κούρεμα χλοοτάπητα κλπ) 
 • Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
 • Επέκταση των προγραμμάτων και των σημείων ανακύκλωσης σε όλο τον ιστό της πόλης. 

Ποια είναι η κατάσταση στο Δήμο μας σήμερα, τι θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη κάνει, τι μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε τώρα;